اطلاعات


کد بایگانی : 105

عنوان : دانلود شماره سوم فصلنامه

کلمات کلیدی :

نویسندگان : دانش تفسیر سیاسی

آرشیو: پرونده

مشاهده شده : 644

تاریخ :۱۳۹۹/۰۶/۲۷

فایل‌ها : ریال500000دانلود شماره سوم فصلنامه

برای دانلود تمام مقالات شامل:


* فرصت‌های همکاری بین‌المللی با رویکرد خواهر شهرها
مصطفی زهرانی - علیرضا رجایی

*بررسی جایگاه هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد ها) در صیانت از حقوق بشر
محسن رستمی -سید محسن سجادی

*مقایسه‌ مبانی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و الگوی توسعه غربی
رضا شکرزاده چهاربرج - مریم لطفی پشمچی

* تقابل و تعامل سلطنت و حکومت از دیدگاه محقق سبزواری و شاه‌عباس اول صفوی
معصومه قره داغی - رئوف موسوی

*سیاست های امنیت انرژی اتحادیه اروپا
محمدرضا دهشیری - علیرضا کاظمی - محمدرضا سورتچی

* رواﺑﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آذربایجان و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ملی جمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
حسین اکبری - پیمان غنی زاده

*عوامل موثر بر پیدایش و گرایش بر بنیادگرایی
عزیز جوان پور هروی - حمید محقق

دمکراسی و جهانی‌شدن در اندیشه یورگن هابرماس
عباس علیپور-  مهدی شجاع

قیمت دانلود:50000 تومان


گالری


نظرات