اطلاعات


کد بایگانی : 111

عنوان : عوامل همگرایی و واگرایی در روابط ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا « 2020 - 2008 »

کلمات کلیدی : سیاست‌های امنیتی، سیاست‌های دفاعی، سیاست خارجی، واگرایی، همگرایی

نویسندگان : دکتر محمدرضا دهشیری - زهرا امامی

آرشیو: سال دوم، شماره چهارم ،تابستان 1399

مشاهده شده : 560

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۱۶

فایل‌ها : ریال60000عوامل همگرایی و واگرایی در روابط ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا « 2020 - 2008 »

همگرایی و واگرایی یکی از موضوعات موردبحث در عرصه روابط بین‌الملل است، در
این میان اتخاذ سیاست‌های امنیتی و دفاعی ایالات‌متحده آمریکا در قبال اتحادیه اروپا
در دوره اوباما و ترامپ در سال‌های 2008-2020 زمینه را برای همگرایی و واگرایی میان
دو واحد سیاسی فراهم کرده است. امنیت متقابل، مشخصات فرهنگی و هم‌افزایی اقتصادی از
مهم‌ترین مؤلفه‌های کلیدی همگرایی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا است. در مقابل، تلاش
روسیه برای نزدیکی به نواحی شرقی اتحادیه اروپا و تضعیف اتحاد فرا آتلانتیکی، مهم‌ترین
عامل واگرایی میان ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا است. عوامل فوق این سؤال را مطرح می‌کند
که عوامل همگرایی و واگرایی در روابط سیاسی-امنیتی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا
(2008 تا 2020) چیست؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح شد که از سال ٢٠٠٨ تاکنون
شاهد همگرایی در روابط آمریکا و اتحادیه اروپا در حوزه‌های مختلفی همچون حقوق بشر،
تروریسم، ایران و تأکید بر پیمان فرااتلانتیک گرایی و واگرایی با تأکید بر به خطر افتادن
هژمونی آمریکا، ناشی از همگرایی روسیه با اتحادیه اروپا هستیم.


گالری

عوامل همگرایی و واگرایی در روابط ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا  « 2020 - 2008 »نظرات