اطلاعات


کد بایگانی : 117

عنوان : بررسی زمینه های همگرایی ‌ایران و ترکمنستان

کلمات کلیدی : سیاست خارجی، ایران، ترکمنستان، همگرایی، فرهنگ، اقتصاد، امنیت

نویسندگان : دکتر علیرضا کوهکن - یوسف مؤمنی‌ فرد

آرشیو: سال دوم، شماره چهارم ،تابستان 1399

مشاهده شده : 364

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۱۶

فایل‌ها : ریال600000بررسی زمینه های همگرایی ‌ایران و ترکمنستان

با فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای مشترک‌المنافع، ایران به یکی از کانون‌های اصلی ارتباط با این کشورها بدل گردید. ایران در شرایط فعلی محل پیوند جمهوری‌های آسیای مرکزی با آب‌های آزاد خلیج‌فارس و مناسب‌ترین مسیر ارتباط زمینی با قفقاز و ترکیه است. پیوستگی سرزمینی، نیازهای ژئوپلیتیک و جایگاه ایران به‌عنوان پل ارتباطی و محدودیت‌های مرزهای آبی و محصور بودن ترکمنستان زمینه‌های همکار مناسبی بین دو کشور ایران و ترکمنستان را به وجود آورده است. همچنین برای ایران، ترکمنستان دروازه دسترسی به آسیای مرکزی محسوب می‌گردد. با اعلام استقلال ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران جزء نخستین کشورهایی بود که ترکمنستان را به رسمیت شناخته و اقدام به تأسیس سفارت در پایتخت این کشور نمود. سابقه تاریخی دو کشور از بستر مشترک بیش از هزارساله برخورداراست. این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و گردآوری‌شده به روش کتابخانه‌ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که زمینه‌های همکاری ایران و ترکمنستان چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن سابقه تاریخی و همسایگی دو کشور ایران و ترکمنستان می‌توانند در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و امنیتی با یکدیگر همکاری داشته و همگرایی شکل بگیرد.


گالری

بررسی زمینه های همگرایی ‌ایران و ترکمنستاننظرات