اطلاعات


کد بایگانی : 154

عنوان : تأثیر سازمان همکاری شانگهای بر امنیت آسیای مرکزی

کلمات کلیدی : امنیت منطقه‌ای، آسیای مرکزی، شانگهای، چین، روسیه

نویسندگان : دکتر محمدرضا دهشیری-هدایت الله نوبر ترکمن

آرشیو: سال دوم، شماره پنجم ،پاییز 1399

مشاهده شده : 91

تاریخ :۱۳۹۹/۱۰/۰۱

فایل‌ها : ریال60000تأثیر سازمان همکاری شانگهای بر امنیت آسیای مرکزی

این مقاله به دنبال تأثیر سازمان همکاری شانگهای بر امنیت آسیای مرکزی است. سازمان شانگهای در 26 آوریل سال 1996 برای حل‌وفصل مسائل امنیتی و مرزی میان چین و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی (غیر از ازبکستان و ترکمنستان) ایجاد شد. با پیوستن ازبکستان در 2001 به این مجمع، سطح سازمان ارتقا یافت و در سال‌های بعد با عضویت اعضای جدید حوزه جغرافیایی خود را گسترش داده است. هرچند درروند تحولات مربوط به این همکاری امنیتی منطقه‌ای، تغییرات مهمی شکل‌گرفته و مسائل اقتصادی مطرح‌شده، ولی اساساً این سازمان به مباحث و مشکلات امنیتی-نظامی توجه داشته است. سؤال اصلی مقاله که به روش توصیفی تحلیلی و با اسناد کتابخانه‌ای گردآوری‌شده این است که سازمان همکاری شانگهای چه نقشی در تأمین امنیت آسیای مرکزی ایفا می‌کند؟ مقاله با بررسی تأثیر سازمان همکاری شانگهای بر آسیای مرکزی در مباحثی از قبیل مبارزه با تروریسم، مقابله با جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی، مبارزه با تجارت مواد مخدر و اسلحه و جنایات سازمان‌یافته و همچنین ناامنی و بی‌ثباتی‌های داخلی و به‌ویژه وقوع انقلاب‌های رنگی در کشورها و نفوذ و یک‌جانبه‌گرایی آمریکا را مورد واکاوی قرار خواهد داد.


گالری

تأثیر سازمان همکاری شانگهای بر امنیت آسیای مرکزینظرات