اطلاعات


کد بایگانی : 80

عنوان : براساس آئین‌نامه جدید کمیسیون نشریات وزارت علوم رتبه نشریات از این پس به‌صورت خیلی‌خوب « الف » ، خوب « ب » ، متوسط « ج » و ضعیف « د » تعیین می‌شود.

کلمات کلیدی :

نویسندگان : admin

آرشیو: اخبار

مشاهده شده : 910

تاریخ :۱۳۹۹/۰۱/۰۷

فایل‌ها : نداردبراساس آئین‌نامه جدید کمیسیون نشریات وزارت علوم رتبه نشریات از این پس به‌صورت خیلی‌خوب « الف » ، خوب « ب » ، متوسط « ج » و ضعیف « د » تعیین می‌شود.

براساس
آئین‌نامه جدید کمیسیون نشریات وزارت علوم رتبه نشریات از این پس به‌صورت
خیلی‌خوب (الف)، خوب(ب)، متوسط(ج) و ضعیف(د) تعیین می‌شود. همه نشریاتی که
پیش از این دارای گواهی اعتبار علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی بوده‌اند لازم
است از درج عنوان علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی خودداری کنند و به جای آن‌ها
از عنوان یکسان «نشریه علمی» استفاده نمایند. همه نشریات با اعتبار سابق
مجددا به فرآیند ارزیابی بر اساس آئین‌نامه جدید راه می‌یابند و رتبه آن‌ها
بر اساس آئین‌نامه جدید(الف، ب، ج، د) تعیین و به آگاهی همگان می‌رسد. فصلنامه دانش تفسیر سیاسی تلاش دارد که با ورود به فرآیند ارزیابی حائز یکی از رتبه‌های مذکور شود.


گالری

براساس آئین‌نامه جدید کمیسیون نشریات وزارت علوم رتبه نشریات از این پس به‌صورت خیلی‌خوب  « الف » ، خوب « ب » ، متوسط « ج »  و ضعیف « د »  تعیین می‌شود.نظرات