اطلاعات


کد بایگانی : 100

عنوان : شماره اول فصلنامه منتشر شد

کلمات کلیدی :

نویسندگان : admin

آرشیو: اخبار

مشاهده شده : 1099

تاریخ :۱۳۹۹/۰۵/۱۷

فایل‌ها : نداردشماره اول فصلنامه منتشر شد

با استعانت از خداوند متعال شماره نخست فصلنامه دانش تفسیر سیاسی منتشر شد
فهرست مقالات این شماره:

*مدلسازی حلوفصل منازعات منطقهای بر اساس رویکرد ژئوپلیتیک صلح آفرینی مطالعه موردی: منازعه سوریه

جهانگیر حیدری

*مقایسه سیاست خارجی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه 

محمدرضا بهادرخانی، سید محمدرضا موسوی، سعید چهرآزاد

*بازدارندگی موشکی به مثابه راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 

سید محسن سجادی، اصغر حاتمی

*مفهوم سازی نابرابری در آراء اندیشمندان و فلاسفه سیاسی 

محمدحسین محمدی

*بررسی جایگاه عربستان سعودی در سیاست خارجی ترامپ 

سید قائم موسوی، بشیر اسماعیلی، فائزه کریمی

*تأثیر بحران اوکراین بر روابط روسیه و اروپا

مسعود مطلبی، حسین زینلی بادی

دانلود مقاله شماره اول
دانلود کل مقالات شماره اول


گالری

 شماره اول فصلنامه منتشر شدنظرات