اطلاعات


کد بایگانی : 101

عنوان : سیاست های امنیت انرژی اتحادیه اروپا

کلمات کلیدی : اتحادیه‌ی اروپا، امنیت انرژی، انرژی‌های تجدید پذیر، روسیه

نویسندگان : محمدرضا دهشیری - علیرضا کاظمی - محمدرضا سورتچی

آرشیو: سال دوم، شماره سوم، بهار 1399

مشاهده شده : 707

تاریخ :۱۳۹۹/۰۶/۱۸

فایل‌ها : ریال60000سیاست های امنیت انرژی اتحادیه اروپا

اتحادیه‌ی اروپا پس از استوار شدن بر پایه‌های همگرایی و وحدت، با مسائل مشترکی روبرو بود که هر یک از کشورها به‌تنهایی توان مقابله با آن را نداشتند. مسائلی نظیر محیط‌زیست، شهروندی و مهاجرت، مسائل مشترک پولی و مالی، انرژی و بالاخره امنیت از چالش‌های مهم مشترک اعضای اتحادیه‌ی اروپایی بود. در این میان مسئله‌ی انرژی و رابطه‌ی آن با امنیت به یکی از محورهاي سیاست‌گذاری مشترک و گاهی متضاد اعضا تبدیل شد. سیاست‌هایی مانند سند سبز و منشور امنیت انرژی و بسیاری دیگر از این قبیل اسناد نشان‌دهنده‌ی پیچیدگی موضوع انرژی و به‌طورکلی امنیت انرژی در اتحادیه‌ی اروپا است. مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که اتحادیه‌ی اروپا نسبت به موضوع امنیت انرژی خود چه رویکردهایی را اتخاذ کرده است؟ فرضیه مقاله این است که تدابیر و اقدامات اتحادیه اروپا ضمن تصویب انواع سندهای مرتبط با امنیت انرژی به دنبال سیاست‌های متنوع سازی منابع واردات و استفاده از سایر منابع برای کاهش وابستگی به منابع روسیه است.


گالری

سیاست های امنیت انرژی اتحادیه اروپانظرات