اطلاعات


کد بایگانی : 102

عنوان : شماره سوم فصلنامه منتشر شد

کلمات کلیدی :

نویسندگان : admin

آرشیو: اخبار

مشاهده شده : 1022

تاریخ :۱۳۹۹/۰۵/۱۷

فایل‌ها : نداردشماره سوم فصلنامه منتشر شد

با استعانت از خداوند متعال شماره سوم فصلنامه دانش تفسیر سیاسی منتشر شد.
فهرست مقالات این شماره :

* فرصت‌های همکاری بین‌المللی با رویکرد خواهر شهرها
مصطفی زهرانی - علیرضا رجایی

*بررسی جایگاه هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد ها) در صیانت از حقوق بشر
محسن رستمی -سید محسن سجادی

*مقایسه‌ مبانی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و الگوی توسعه غربی
رضا شکرزاده چهاربرج - مریم لطفی پشمچی

* تقابل و تعامل سلطنت و حکومت از دیدگاه محقق سبزواری و شاه‌عباس اول صفوی
معصومه قره داغی - رئوف موسوی

*سیاست های امنیت انرژی اتحادیه اروپا
محمدرضا دهشیری - علیرضا کاظمی - محمدرضا سورتچی

* رواﺑﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آذربایجان و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ملی جمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
حسین اکبری - پیمان غنی زاده

*عوامل موثر بر پیدایش و گرایش بر بنیادگرایی
عزیز جوان پور هروی - حمید محقق

 
دانلود هر مقاله شماره سوم
 دانلود کل مقالات شماره سوم


گالری

شماره سوم فصلنامه منتشر شدنظرات