اطلاعات


کد بایگانی : 106

عنوان : دانلود شماره اول فصلنامه

کلمات کلیدی :

نویسندگان : دانش تفسیر سیاسی

آرشیو: پرونده

مشاهده شده : 784

تاریخ :۱۳۹۹/۰۵/۱۷

فایل‌ها : ریال500000دانلود شماره اول فصلنامه

فهرست مقالات  شماره اول:

*مدلسازی حلوفصل منازعات منطقهای بر اساس رویکرد ژئوپلیتیک صلح آفرینی مطالعه موردی: منازعه سوریه

جهانگیر حیدری

*مقایسه سیاست خارجی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه

محمدرضا بهادرخانی، سید محمدرضا موسوی، سعید چهرآزاد

*بازدارندگی موشکی به مثابه راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

سید محسن سجادی، اصغر حاتمی

*مفهوم سازی نابرابری در آراء اندیشمندان و فلاسفه سیاسی

محمدحسین محمدی

*بررسی جایگاه عربستان سعودی در سیاست خارجی ترامپ

سید قائم موسوی، بشیر اسماعیلی، فائزه کریمی

*تأثیر بحران اوکراین بر روابط روسیه و اروپا

مسعود مطلبی، حسین زینلی بادی


گالری


نظرات