اطلاعات


کد بایگانی : 118

عنوان : عملکرد نظام سیاسی عربستان در قبال نسل اول تا سوم حقوق بشر

کلمات کلیدی : حقوق بشر، عربستان، نسل حقوق بشر، سازمان ملل، خاورمیانه.

نویسندگان : دکتر سید قائم موسوی - سید علی فعال نظری

آرشیو: سال دوم، شماره چهارم ،تابستان 1399

مشاهده شده : 462

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۱۶

فایل‌ها : ریال60000عملکرد نظام سیاسی عربستان در قبال نسل اول تا سوم حقوق بشر

پذيرش اعلامیه جهاني حقوق بشر توسط مجمع عمومي سازمان
ملل متحد در سال 1948 روی داد. اين اعلاميه شامل فهرستي از حقوق خاص و غير قابل‌واگذاری
همه انسان‌ها است. در سال 2006 نیز شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد تأسیس شد. این
مقاله قصد دارد به بررسی وضعیت حقوق بشر در کشور عربستان سعودي از زمان تأسیس در سال
1932 بپردازد. مقاله به روش تحلیلی - توصیفی و گردآوری‌شده با اسناد کتابخانه‌ای به
دنبال پاسخ به این پرسش است که عملکرد نظام سیاسی عربستان در قبال نسل اول تا سوم حقوق
بشر چیست؟ برای بررسی موضوع ضمن پرداختن به مبانی حقوق بشر و
توجه به تقسیم‌بندی سه نسل حقوق بشر عملكرد پادشاهي عربستان مطابق با سه نسل حقوق
بشر واکاوی خواهد شد. یافته‌های پژوهش نشان می­دهد که عملکرد عربستان سعودی منطبق
با مفاد سه نسل حقوق بشر در سیاست داخلی و خارجی ازجمله مشاركت حداکثر سياسي اقشار
مختلف، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان، شکاف طبقاتي، آزادي بيان و مطبوعات و همچنین
رفتار سیاست خارجی چون حمایت و تهاجم نظامی به سایر کشورها در وضعیت نقض حقوق بشر
بوده است به‌طوری‌که موردانتقاد
مجامع بین‌المللی نیز قرارگرفته است.


گالری

عملکرد نظام سیاسی عربستان در قبال نسل اول تا سوم حقوق بشرنظرات