اطلاعات


کد بایگانی : 146

عنوان : تبیین رویکرد آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال برنامه هسته‌ای کره شمالی

کلمات کلیدی : کره شمالی، برنامه هسته‌ای، آمریکا، اروپا، تسلیحات اتمی

نویسندگان : دکتر سهیل گودرزی - زهرا امامی

آرشیو: سال دوم، شماره پنجم ،پاییز 1399

مشاهده شده : 343

تاریخ :۱۳۹۹/۰۹/۰۶

فایل‌ها : ریال60000تبیین رویکرد آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال برنامه هسته‌ای کره شمالی

برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ در سال 2006 و 2009 با آزمایش دو بمب اتمی زمینه‌ساز تنش‌هایی در قبال برنامه هسته‌ای آن شد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به دنبال پاسخ به این پرسش که رویکردهای آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال برنامه هسته‌ای کره شمالی چیست؟ فرضیه مقاله این است که در حال حاضر، اروپایی¬ها و آمریکایی¬ها رویکردهای یکسانی در قبال تهدید برنامه‌ی هسته‌ای کره شمالی نداشته و با روی کار آمدن ترامپ و سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایی او، کشورهای اروپایی به‌طور صریح‌تر از سیاست‌های آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای کره شمالی انتقاد می‌کنند. درنهایت، مقاله بر طبق دیدگاه واقع‌گرایی تدافعی به این یافته دست‌ می‌یابد ازآنجاکه رویکرد آمریکا تأمین امنیت خود است؛ بنابراین نه‌تنها در انتخاب ابزار مهار برنامه هسته‌ای کره شمالی بلکه باهدف امنیت‌جویی خود به دنبال تأمین امنیت اتحادیه اروپا نبوده و این مسئله موجب واگرایی رویکردهای آمریکا و اروپا در قبال برنامه هسته‌ای کره شمالی شده است.


گالری

تبیین رویکرد آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال برنامه هسته‌ای کره شمالینظرات