اطلاعات


کد بایگانی : 71

عنوان : مقایسه سیاست خارجی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه

کلمات کلیدی : سیاست خارجی تهاجمی، سیاست خارجی تدافعی، بحران سوریه، یمن و بحرین.

نویسندگان : محمدرضا بهادرخانی، سید محمدرضا موسوی سعید چهرآزاد

آرشیو: سال اول، شماره اول، پاییز 1398

مشاهده شده : 900

تاریخ :۱۳۹۹/۰۱/۰۹

فایل‌ها : ریال60000مقایسه سیاست خارجی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه

جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از قدرت‌های بزرگ منطقه خلیج‌فارس می‌باشند که هرکدام از آن‌ها به دنبال پیگیری منافع خود در این منطقه هستند. هر اقدامی که توسط عربستان سعودی در سال‌های اخیر به‌ویژه در خصوص بحران سوریه، بحران یمن و بحرین صورت گرفته است منجر به واکنش جمهوری اسلامی ایران گشته است. جمهوری اسلامی ایران این اقدامات را تهدیدی علیه امنیت منطقه‌ای و ملی خود می‌بیند؛ بنابراین، سؤال پژوهش این است که در مقایسه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه به‌ویژه در خصوص بحران سوریه، یمن و بحرین چه تفاوتی وجود دارد؟ فرضیه این مقاله بر این است که سیاست خارجی عربستان سعودی بر مبنای واقع‌گرایی تهاجمی  است درحالی‌که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای واقع‌گرایی تدافعی است


گالری

مقایسه سیاست خارجی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران  در منطقه خاورمیانهنظرات