اطلاعات


کد بایگانی : 72

عنوان : بازدارندگی موشکی به مثابه راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

کلمات کلیدی : بازدارندگی،بازدارندگی موشکی،امنیت،امنیت ملی،جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان : سید محسن سجادی، اصغر حاتمی

آرشیو: سال اول، شماره اول، پاییز 1398

مشاهده شده : 965

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۰۶

فایل‌ها : ریال60000بازدارندگی موشکی به مثابه راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

هر کشوری متناسب با تهدیدهای فراروی خود راهبردهای مقابله‌ای نظامی و غیرنظامی متفاوتی را انتخاب می‌نماید. تلاش برای بازدارندگی همه جانبه و افزایش توانمندی نظامی و دفاعی کشور، بدون شک مهمترین محورهای راهبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدهاست. به بیان دیگر، سایر محورها بر اساس بازدارندگی ساماندهی و اجرا می‌شوند که یکی از مهم ترین بخش‌های راهبرد دفاعی ایران به شمار می‌آید. حمله به کشوری که دارای فناوری موشک‌های پیشرفته است با پاسخ‌های سریع و قاطع کشوری که مورد حمله قرار گرفته، مواجه می‌شود. بنابراین در صورت حمله، هزینه‌های زیادی بر کشور مهاجم تحمیل خواهد شد و افزون بر آن ترس از حمله‌های موشکی مانعی همیشگی برای کشور مهاجم خواهد بود. بدین ترتیب توسعه ظرفیت‌های موشکی برای جمهوری اسلامی ایران امری ضروری به حساب می‌آید.بر این اساس،هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران از سرمایه گذاری در صنعت موشکی، منصرف کردن کشورهای متخاصم از حمله ی نظامی به ایران و بالا بردن ضریب بازدارندگی و دفاعی کشور است.پژهش پیش رو،به دنبال بررسی این موضوع است که بازدارندگی موشکی،راهبرد اصلی تامین امنیت جمهوری اسلامی و به مثابه دکترین دفاعی و بازدارندگی کشور بدل گردیده و در این زمینه توانسته است به یک بازدارندگی در قالب توان موشکی دست یابد.


گالری

بازدارندگی موشکی به مثابه راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایراننظرات