اطلاعات


کد بایگانی : 77

عنوان : فصلنامه دانش تفسیر سیاسی به شماره مجوز 85568 در تاریخ 14/05/1398 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.

کلمات کلیدی :

نویسندگان : admin

آرشیو: اخبار

مشاهده شده : 889

تاریخ :۱۳۹۹/۰۱/۰۷

فایل‌ها : نداردفصلنامه دانش تفسیر سیاسی به شماره مجوز 85568 در تاریخ 14/05/1398 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.گالری

 فصلنامه دانش تفسیر سیاسی به شماره مجوز 85568 در تاریخ 14/05/1398 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.نظرات