اطلاعات


کد بایگانی : 79

عنوان : فصلنامه دانش تفسیر سیاسی از استادان و پژوهشگران دعوت می کند تا مقالات خود را در زمینه های مرتبط با « علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای » به منظور درج در فصلنامه ارسال نمایند.

کلمات کلیدی :

نویسندگان : admin

آرشیو: اخبار

مشاهده شده : 826

تاریخ :۱۳۹۹/۰۱/۰۷

فایل‌ها : نداردفصلنامه دانش تفسیر سیاسی از استادان و پژوهشگران دعوت می کند تا مقالات خود را در زمینه های مرتبط با « علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای » به منظور درج در فصلنامه ارسال نمایند.گالری

فصلنامه دانش تفسیر سیاسی از استادان و پژوهشگران دعوت می کند تا مقالات خود را در زمینه های مرتبط با  « علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای »  به منظور درج در فصلنامه ارسال نمایند.نظرات