اطلاعات


کد بایگانی : 85

عنوان : تحلیل عناصر و رفتارهای ژئوپولیتیک مؤثر بر محدودسازی و سد نفوذ کنش های منطقه ای داعش

کلمات کلیدی : داعش، بنیادگرایی، تروریسم نوین، عراق

نویسندگان : یدالله کریمی پور- جهانگیر حیدری

آرشیو: سال اول، شماره دوم، زمستان 1398

مشاهده شده : 1088

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۰۶

فایل‌ها : ریال60000تحلیل عناصر و رفتارهای ژئوپولیتیک مؤثر بر محدودسازی و سد نفوذ کنش های منطقه ای داعش

خاورمیانه یکی از مناطقی است که به‌طور ساختاری کانون نفوذ کشورهای مدعی بوده و از طرفی کنش-ها و پویش¬های این منطقه نیز سیر گسترشی و پراکنشیِ قابل‌توجهی داشته است. اندرکنش ها و جبهه-گیری های زمان جنگ سرد، وقوع انقلاب اسلامی در ایران، تحرکات القاعده و طالبان، انقلاب های عربی، ظهور داعش و...ازاین‌دست است. با ناآرامی¬های منطقه‌ای، بروز خلاء قدرت و امنیت در سطح منطقه، رقابت¬های ژئوپلیتیک قدرت های منطقه ای و بازیگریِ قدرت های فرامنطقه ای زمینه های شکل-گیری و گسترش دامنه نفوذ داعش فراهم شد. اما این گروه به دلیل عوامل متعددی همچون محاصره ی ژئوپلیتیکی، عدم توانایی در حفظ پایگاه مردمی به علت استفاده از خشونت عریان، تلاش به‌منظور ایجاد شکاف و تغییر در ساختار ژئوپلیتیک منطقه ای و جهانی و... در درازمدت قادر به حفظ بقای خود نیست و فلسفه ی بنیادیِ آن محکوم‌به فناست. از طرفی فعالیت های سازمان‌دهی شده ی این گروه، دستیابی به غنائم فراوان و جلب حمایت های ژئوکالچر پایه و مردمی در سطح منطقه، لزوم شناخت  راه های سد نفوذ فعالیتهای این گروه را گوشزد می‌کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که از منظر دانش ژئوپلیتیک راه¬کارها و روش¬های سد نفوذ فعالیتها و پویشهای داعش چیست؟ به نظر می¬رسد که داعش نه‌تنها ظرفیت و توانایی استقرار دولت در عراق را نخواهد داشت، بلکه سد نفوذ آن نیز با چشم¬انداز کنونی فضاهای امنیتی و بر پایه منطق ژئوپلیتیک درونی و برونی، طبیعی، خودکار و ماهوی است.


گالری

تحلیل عناصر و رفتارهای ژئوپولیتیک مؤثر بر محدودسازی و سد نفوذ کنش های منطقه ای داعشنظرات