اطلاعات


کد بایگانی : 86

عنوان : نقش دیوارهای مرزی در ارتقا امنیت مرزها

کلمات کلیدی : دیوار مرزی، دیوار امنیتی، تروریسم، مهاجرت، دیوار مدرن.

نویسندگان : اسداله پازوکیان - رضا منفرد - حمید محقق

آرشیو: سال اول، شماره دوم، زمستان 1398

مشاهده شده : 1186

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۰۶

فایل‌ها : ریال60000نقش دیوارهای مرزی در ارتقا امنیت مرزها

ساخت استحکامات مرزی پدیده جدیدی است که در قرن بیست و یکم به سرعت در مقیاس جهانی ظهور کرده است. با افزایش حرکت غیرنظامیان در مرزها، تعدادی از کشورها برای کنترل دسترسی به قلمرو خود به دیوارها و سایر زیرساختهای امنیتی روی آورده اند و هدف مرزها تغییر کرده و منجر به افزایش ساخت و ساز موانع مرزی شده است. در طی آنچه که به عنوان دوران جهانی شدن شناخته شده است، هدف از مرزها برای جلوگیری از حرکت غیرنظامیان )متجاوز مرزی و عابر غیر مجاز( تغییر رویکرد داده است. در همین زمان، شکافهای اقتصادی بسیار بزرگی بین ثروتمندترین و فقیرترین مکانهای روی زمین پدید آمد، که بسیاری از افراد را به سمت حرکت از مناطق روستایی به شهرها و سرانجام در مرزها سوق داد تا به دنبال فرصت های بهتر باشند. در سال 2292 ، دیوار های مرزی در زمینه مهاجرت و متوقف کردن حرکت قاچاقچیان و گروه های تروریستی در دستور کار جهانی قرار گرفته اند و این روند در سال 2015 قوت گرفت. علاوه بر این، ترس از تروریسم نقش مهمی در ساخت دیوارهای مرزی داشته است که با آن هم در ارتباط بوده است.


گالری

نقش دیوارهای مرزی در ارتقا امنیت مرزهانظرات